Штукатур 4- розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Професія "Штукатур" 4 розряду

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
 1. Професія 7133.2 штукатур
 2. Кваліфікація – 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
способи провішування поверхонь стель і стін, послідовність влаштування інвентарних марок і маяків; високоякісне обштукатурювання поверхонь; склад та способи приготування розчинових сумішей для традиційних декоративних штукатурок, розчинів на основі сухих штукатурних розчинових сумішей; види й склади розчинових сумішей для штукатурок спеціального призначення й торкретування, штукатурок із домішками хлористого кальцію, поташу, хлориду натрію, нітрату натрію; види, властивості, приготування розчинових сумішей з різними домішками для прискорення та сповільнення тужавлення; будову агрегатів для нанесення торкрет-штукатурки; способи виконання високоякісної штукатурки; способи механізованого нанесення розчинових сумішей та торкретування поверхонь; види простих прямолінійних гуртів і їх призначення; ремонт високоякісної штукатурки; способи опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими мінеральними штукатурками; способи опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей; вимоги до якості штукатурних робіт; вимоги до організації робочого місця; правила безпеки праці при виконанні штукатурних робіт.
Повинен уміти:
виконувати провішування поверхонь стель і стін; влаштовувати марки та маяки під високоякісне обштукатурювання; приготовляти розчинові суміші спеціального призначення (гідроізоляційні, газоізоляційні, звукоізоляційні, термостійкі, рентгенозахисні тощо) і торкретування за заданим складом; приготовляти розчинові суміші для штукатурок з домішками хлористого кальцію, поташу, хлориду натрію, нітрату натрію; приготовляти декоративні розчинові суміші за заданим складом, виконувати високоякісне обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін, стель, гладких стовпів, пілястр, ніш з укосами, балок постійного перерізу; виконувати обштукатурювання укосів та зливів; опоряджувати укоси збірними елементами; механізовано наносити розчинові суміші на поверхні; механізовано затирати опоряджувальний шар штукатурки; виконувати торкретування поверхонь розчиновими сумішами; витягувати галтелі з обробленням кутів; витягувати прості прямолінійні гурти за допомогою шаблонів; виконувати безпіщану накривку під високоякісне фарбування; виконувати ремонт високоякісної штукатурки; виконувати розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття, стіновими панелями; опоряджувати поверхні традиційними декоративними кольоровими мінеральними штукатурками; опоряджувати поверхні розчинами на основі сухих штукатурних сумішей; виконувати обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці; відливати плити та установлювати вентиляційні короби складних обрисів; установлювати та кріпити рамки для клапанів та жалюзі; установлювати прибори житлової вентиляції з перевіренням їх дії та укріпляти підвіски й кронштейни.
 1. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
 • а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
 • б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
 • в) системи автоматизованого проектування в будівництві, їх види та призначення;
 • г) призначення, порядок установлення й перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
 • ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
 • е) основні положення й порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.
Повинен:
 • а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • б) дотримуватися норм технологічного процесу;
 • в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;
 • г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
 • д) застосовувати способи й прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
 • е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
 • є) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • и) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта за професією 3 розряду за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штукатур 3 розряду не менше 1 року.
 1. Сфера професійного використання випускника
Загально-будівельні роботи.
 1. Специфічні вимоги
 1. 7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.
 2. 7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
 3. 7.3. Медичні обмеження.

Немає коментарів:

Дописати коментар

23 травня – День  Героїв! День Героїв, це свято величі духу українських вояків – борців за волю України та є символом нез...